Arcadia Ulusal Kahramanları

Bu sayfada, Arcadia ulusuna katkıda bulunmuş, ülke tarihinde kuruluş, devrimler ve dönemler için önem taşıyan ve halk tarafınca ve saygı duyulan isimler/tarihsel kahramanlar hakkında bilgi verilmektedir. Tarihsel kahramanların biyografisini, sözlerini ve ulusa sağladığı katkıları okuyabilirsiniz.I: Antoine Martin

Antoine Martin, 1780 senesinden beri Fransa hükumetine ait bir koloni olan Kuzey Amerika'nın iç işlerinde efektif bir şirket olan Compagnie des Martin'in baş isimlerindendir. 1789 senesinde Fransız devrimi süresince, koloni halkında Fransız monarşisine ve devrimciler olan Jakobenlere karşı başlayan bağımsızlık hareketinin fikir babasıdır. Antoine, savaş boyunca koloni cephesine önderlik etmiş ve ülkenin Fransa'ya karşı bağımsızlığını ilan ederek ulusun resmi kuruculuğu ünvanına sahip olmuştur. Ayrıca, Bağımsızlık Bildirgesinin yazarlığına önderlik etmiş ve Arcadia'nın bağımsızlığının ardından ilk aristokrat lord yöneticiliğini üstlenmiştir. Ulus için en önemli ve saygı duyulan kahramanlardan birisidir. 1764 senesinde, Fransa, Lille kentinde ailenin üçüncü çocuğu olarak doğmuş ve 1824 senesinde, Arcadia, Cornucopia, Başkanlık Köşkünde ölmüştür.


II: Tabitha Martin

Tabitha Martin, bağımsızlığın ilanının ardından sürdürülen Aristokrasi rejiminde kıdemli aristokratlardan birisi, Antoine'in ikiz kardeşi ve şansölye rolündedir. Fransız devriminin ardından, Arkedyan halkının demokrasi isteğinin başlıca taraftarı olmuş ve günümüzde de mevcut rejim şekli olan Aristokratik Demokrasi reformunun yazımına ve manifestolarına öncülük etmiştir ve bu sebep ile saygı duyulan bir isimdir. Reformun gerçekleştirilmesinin ardından, 1833 senesinde yeni rejimin halk tarafınca seçilen ikinci başkanı olarak Martin Ailesinde yönetimi üstlenmiştir. 1795 senesinde, Fransa, Paris kentinde doğmuştur ve 1845 tarihinde, Arcadia, Saint-Laurent'de kaza kurşunu sebebiyle ölmüştür. AR$50 banknotu üzerinde portresi yer alır.


III: Valentin Dupont

Valentin Dupont, bağımsızlık savaşı sırasında, Fransız monarşi cephesine karşı mücadele veren bağımsızlık cephesinden bir üst rütbeli komutandır. Valentin, bağımsızlık fikrine son derece sadık birisidir, monarşiye karşı sert tutumları vardır ve bağımsızlık mücadelesi boyunca aktif olarak görev yapmıştır. Saint-Laurent kolonisi üzerinde, ayaklanmaları bastırma amacıyla kente akın eden kuşatmacı Fransız cephesinin yenilmesinde birliğine önderlik etmesi ve stratejik planlamalar yapması sayesinde büyük rol oynamıştır.

Aynı çatışma içerisinde, zaferin ilan edilmesinden kısa süre öncesinde mangasının kalan askerlerinin vurulmasının ardından tek kişi olarak çatışmaya girdiği Fransız asker grubunu alt etmeyi başarmış ve bir bayrak dikmesi ile Saint-Laurent'in bağımsızlığını ilan etmiştir. Bağımsızlık değeri için ikonik bir isimdir ve Saint-Laurent eyaletinde pek çok heykeli bulunur.


IV: Launcelot Tremblay

Launcelot Tremblay, Asalet Devrimi'nin ardından 1963 senesinde yapılan seçimler sonucunda iktidara gelen Tremblay ailesinin başkan adayı ve Arcadia'nın yönetim reformunun ardından seçilen sekizinci başkanıdır. Ulusun devrim sırasında geçirdiği büyük yıkımın ardından, yeniden toparlanma sürecine katkısı olmuş ve iktidarlığı süresinde faşist Bernard rejiminin getirdiği kısıtlama ve yoksullukları ortadan kaldırılmasının ardından, öncülük ettiği anayasa reformları ile getirilen bireysel özgürlükler ve vatandaş hakları ile ulusun geçirdiği buhranlı sürecin ardından Bernard rejiminin körü körüne uyguladığı diktatörlük ve totaliteryenizmden uzak bir yönetim ile yeniden doğmasını sağlamıştır.

Launcelot Tremblay, ayrıca on yıllık iktidar süreci esnasında konuşmalarında geçmiş senelerde görülen diktatörlük ve totaliteryenizme karşı sözleri ve manifestolarının yanı sıra, Arcadia halkını yüceltici sözleri ile tanınmaktadır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License