Arcadia Tarihi

arcadia_waving.png

Bu sayfa içerisinde, Arcadia ulusunun kuruluşunun, bağımsızlığının ve bütünlüğünün sürdürülmesini temel alan mevcut tarihi hakkında detaylı bir özet anlatım yer alır. Ulusa ilgi duyan herkesin okuması önerilir. Sayfanın tarihsel anlatımı, 21. yüzyıla dek süren yıl aralıklarını temsil eden savaşlar, devrimler ve reformlar üzerinden ilerleyen ayrı başlıklar altında sıralanmış şekilde anlatılır.
1756-1759 - Yedi Yıl Savaşı

The_Victory_of_Montcalms_Troops_at_Carillon_by_Henry_Alexander_Ogden.jpg

Arcadia Ulusunun temeli, ilk olarak 1756 tarihinde dünya çapındaki İngiltere ile Fransız sömürge kolonileri arasında gerçekleşen Hint-Avrupa Savaşı olarak da bilinen 7 Yıl Savaşı sırasında, Kanada coğrafyasındaki sömürge bölgeleri için İngilizler ve Fransızlar arasındaki çatışmaların sonucunda, Fransız hükumetinin savaşta askeri kaynaklarını doğru ve stratejik kullanabilmesi sayesinde kuzey Amerika bölgesi üzerinde Fransız ordusunun İngilizlerin karşısında zafer kazanması ve Kanada bölgesinde ele geçirilen kolonilerin Fransa için en önemli en çok kentleştirilen koloniler haline gelmesi ile atılmıştır.


1789-1799 Fransız Devrimi ve Bağımsızlık

Eugene_Delacroix_-_Le_28_Juillet._La_Liberte_guidant_le_peuple.jpg

1789 senesinde Fransa'nın en büyük yüz ölçümlü ve özerkliğe sahip sömürgelerinden birisi olan Kuzey Amerika kolonileri, Fransız Devrimi süreci boyunca bölgede pek çok alanda söz sahibi olan Fransa merkezli Compagnie des Martin şirketinin yöneticisi olan Martin Ailesi, Fransız Devrimi sürecinde şirket sahibi Antoine Martin'in fikir babalığını üstlendiği farklı bir yol açarak kolonilerde yaşayan halkı hem Jakobenlerin radikal düşüncelerine, hem de Fransa monarşisine karşı bir bağımsızlık mücadelesinde bulunmaya teşvik etti ve Kuzey Amerika kolonileri içinde bağımsızlık talepleri başlatıldı.

Bu süreç, bölgeyi kaybetmek istemeyen Fransa hükumeti ile verilen yoğun çatışmalar süreci boyunca devrimin getirdiği çalkantılar sebebi ile zayıf düşen Fransa monarşisinin karşısında 1799 yılına gelindiğinde bağımsızlık resmen ilan edildi. İlk resmi yerel yönetici konumuna getirilen kurucu baba Antoine Martin tarafından ulusa Yunan mitolojisi edebiyatında ideal bir pastoral coğrafyayı ifade eden bir terim olan Arcadia ismi verildi ve kolonide yaşayan vatandaşların sahip olduğu Arkedyan kimliği ile ilk olarak Klasik Aristokrasi yönetimi altında Bağımsızlık Bildirgesi'nin yazılması ile ulus resmiyeten kuruldu. Devrim içerisindeki bu süreç, Bağımsızlık Savaşı olarak da adlandırılmaktadır.


1812-1823 - Yönetim Reformu

1812 yılında Arkedyan halkı, nerede ise tamamının kültürel açıdan eski kimliği olan Fransız halkının devrim ardından Fransa'nın yeni Demokrasi rejimi ile yönetimde söz sahibi olabilmelerine, kendilerinin otoriter bir Aristokrasi ile yönetilmeleri sebebi ile özlem duymaktaydı. Ardından, halk arasında yönetimde söz sahibi olma güdüsü ile bir kalkınma baş gösterdi ve halk Demokrasi isteğini ifade etti.

Yönetimde Demokrasi rejimine başından beri sıcak yaklaşmayan Lord Antoine, halkın Demokrasi isteğini göz ardı etmekteydi. İlerleyen süreçte, kalkınmaların artması ile Aristokrat Tabitha Martin'in öncülüğünde hazırlanan ve Demokrasi ile Aristokrasinin bir bütünü olan yeni bir yönetim reformu önerildi. Antoine ve diğer Aristokratlar tarafından Klasik Demokrasi'ye kıyasla daha olumlu yaklaşılan reform paketi, halkın kalkınmasına bir cevap olarak 7 Kasım 1823 tarihinde yürürlüğe sokulma kararı alındı.


1870-1894 - Emperyalizm Dönemi

Arcadia_Africa_colonies.png

Kaynak ve gelişim ihtiyacı duyan ulus, 19. yüzyılın sonlarına doğru ekonomiye katkıda bulunmak için petrol ve benzeri doğal kaynaklar elde etme amacıyla dönemde pek çok hükumetin sürdürdüğü kolonileştirme mücadelesine katılmıştır.

Sömürge dönemi içerisinde çoğunlukla kıyı taraflarında yer alan Afrikadan 7, Ortadoğudan 2 adet sömürge kolonisine sahip olmuştur. Koloni paylaşımı için gerçekleştirilen Berlin Konferansı sonrasında Fransa, İngiltere, İspanya ve Almanya kolonileri ile çeşitli işgal çatışmaları gerçekleşti, bu süreçte daha çok koloni Arcadia yönetimine geçse de, özellikle iç savaşın zayıflatıcı etkilerinin yanı sıra, koloni yerlilerinin artan bağımsızlık talepleri ile sömürgeler 1894 senesinde son bulmuştur. Maximilien Michel ve Éléonore Tremblay, sömürgecilik konusunda zamanın önde gelen liderleridir.


1892-1899 - Arcadia İç Savaşı

Arcadia_Map_Nova_Scotia.png
Nova_Scotia_flag.png?width=1193&height=671

Arcadia Federasyonu, bağımsızlığını ilan ettiğinden beri kültürel olarak büyük ölçüde Fransız etkisi altındaydı. Resmi tek ana dil Fransızcaydı ve halkın nerede ise tamamını etnik açıdan Fransız kökenli insanlar oluşturmaktaydı. Fakat, bölge içerisinde 10 milyonluk nüfusun %20'sine denk gelen azımsanamayacak büyük bir kesim, etnik ve kültürel açıdan İngiliz kökenliydi ve bu azınlığın kendi kültürlerinden yoksun olan bir ortam içerisinde olmalarının yanı sıra, halk arasında sosyolojik ayrımcılığa uğramaları ve anayasal olarak yönetimde rol oynayamamaları bir zorluk oluşturmaktaydı.

Zamanla, bu durum bir sorun haline geldi ve İngiliz azınlık için ikinci ana dilin İngilizce olması veya özerk bir İngiliz bölgesi benzeri öneriler zamanın iktidar ailesi Tremblay tarafından reddedilmekteydi. Bunun sonucunda, İngiliz nüfusun en çok yoğunlaştığı eyalet olan Saint-Laurent'in güneybatı kesimlerinde bir takım yasa dışı protestolar baş gösterdi ve eyalet yerel yöneticisi Philippe Le Roux'un suikastinin ardından eyalet kontrolünün anayasaya haykırı olarak İngilizlerin eline geçmesi, bir iç savaşın fitili ateşlenmişti.

Kademeli olarak başlayan çatışma süreci içerisinde, çoğunlukla halkın katılımını içeren İngiliz cephesi güneydoğu bölgesindeki Saint Laurent eyaletini kapsamakta olan bir hükumete sahip oldu ve ayrıca, isyancı ordu İngiltere hükumetinden silah desteği aldı. Kurulan devletin adı, 'Yeni İskoçya' anlamına gelen Latince Nova Scotia olarak belirlendi. İki devlet arasında yaklaşık 4 yıllık işgal ve savunma çatışmaları sürecinin ardından, 1899 senesinde Arcadia ordusunun askeri üstünlüğü ve stratejik planlama becerileri sayesinde İngiliz cephesi yenilgiye uğratıldı ve Nova Scotia devletinin yıkılmasıyla yeniden eski toprak bütünlüğüne kavuştu.


1958-1960 - Asalet Devrimi

1953 senesinde iktidarlığını gerçekleştiren ve konseyde zamanın majör ailelerinden olan Bernard Ailesi'nin başkan Aristokrat adayı Maximus Bernard'ın ülkeyi kriz sürecinden kurtarmasının ardından güçlü ve kuvvetli kitle ve imaj sahibi bir iktidar haline gelmesinin ardından zamanla demokratik ilkeler ve anayasa ile çelişen pek çok eylem ile otoriterleşmesinin yanı sıra, muhalefeti sert şekilde bastırarak ve halka korku salarak gücünü temsil etmek için totaliter eylemler sergileyerek demokratik yapıyı zedelemenin ardından tek güç konumuna gelme çabası sonucunda halkın ve ordudan kopan kesimin hükumete karşı başlattığı ayaklanma ile Bernard hükumetinin yıkılışı ve en sonunda milli iradeyi yok sayan otoriter Aristokratlarının halk ve ordu tarafınca gerçekleştirilen idamı ile sonuçlanan iç çatışma ve savaş sürecidir.

Bu süreç, liderliğin getirdiği güç zehirlenmesi ile hukuku yok sayarak otoriterleşmiş bir diktatör yönetimin karşısında, halkın varlığını sürdüren milli iradesinin gücünü ve asaletini temsil etmesi sebebi ile Arcadia tarihinde Asalet Devrimi olarak tanınmıştır.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License