Kültür ve Coğrafya


Bu sayfa içerisinde, Arcadia ulusunun ve vatandaşlarının sahip olduğu kültürler ve ulusun coğrafi özellikleri hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır. Ulus hakkındaki en temel unsurları öğrenmek için, sayfayı gözden geçirmeniz önerilir.


I: Bayrak

Arcadia.png

Arcadia Bayrağının her bir detayı, ulus ile ilişkili ve ona yakışan bir anlamı içermektedir. Bu anlamlar, sırasıyla şu şekildedir;

  • Mavi arka plan: Mavi fon, Arcadia topraklarının bulunduğu coğrafyanın soğuk iklim koşullarını ve okyanus çevresini temsil etmektedir.
  • Beyaz şerit: Beyaz şerit, Arcadia'nın tarihi boyunca korumaya çalıştığı barış, refah ve saflığı zorluklara göğüs gererek sürdürüşünü temsil etmektedir.
  • Kırmızı şerit: Kırmızı Şerit, ulusun varlığını ve bağımsızlığını sürdürebilmek için verdiği mücadele ve zorlukları kan sembolizmi ile temsil etmektedir.
  • Fleur-De-Lys: Sarı bir zambak çiçeğini sembolize eden Fransızca Fleur-De-Lys, son derece eski ve pek çok anlam için kullanılmış bir semboldür ve Arcadia'nın bayrağı üzerinde, ulusun sahip olduğu Fransız kültürünün bir ürünüdür. Altın sarısı Fleur-De-Lys sembolleri, bayrak üzerinde bereket, zenginlik ve gücü temsil etmesi amacıyla yer almıştır.

Mavi doğamızı, kırmızı savaş ve asaleti, beyaz saflığımızı, açılan şeritlerin içindeki leylak ise, ulaştığımız zafer içerisindeki başarımızı ve bulunduğumuz bereketi temsil etsin. -Antoine Martin

Bayrağın yanı sıra, coğrafyanın vahşi yaşamı içerisinde sıklıkla rastlanan kızıl tilki türü ulusun temsil eden sembolik unsur olarak belirlenmiştir ve nasyonel simgeler içerisinde sıklıkla kızıl tilki siluetine rastlamak mümkündür.


II: Toplum

Arcadia, an itibari ile 45,000,000'luk bir insan nüfusuna sahiptir ve bu nüfus, ağırlıklı olarak Avrupa'ya dayanan zengin bir kültür içerisinde yaşar. Kültürel açıdan Arcadia, Fransız kökenli bir toplumdur ve ana dilinin Fransızca olmasının yanı sıra, kültürel açıdan büyük bir Fransız etkisi içindedir. Nüfusun çoğunluğunu, etknik olarak Cermen, İtalyan, Latin ve benzeri batı Fransız etnik kökenleri oluşturur ve diğer etnik gruplar, an itibari ile azınlık konumundadır. Arcadia vatandaşları, tamamen kültürel bir sınıf olan Arkedyan sınıflandırması ile bilinirler. Nüfus, semavi dini inançlar açısından çoğunluk olarak Ortodoks Hristiyanlık mensubudur ve ülkede çeşitli Hristiyan kültürleri ve mimarileri bolca gözlemlenir. Arkedyan toplumunda, vatanseverliğin yanı sıra özgürlükçü bir felsefi yapı hakimdir. Bu değerler, her eyaletin özerk yasalarına ve kültürlerine göre kendisini farklı seviyelerde belli edebilmektedir. Güney sınırının ardındaki Orta Amerika'nın etkisiyle zamanla entegre olunan çeşitli Amerikan kültürlerini ve yaşam tarzlarını da sıkça gözlemlemek mümkündür.

Arcadia'nın coğrafi olarak kuzey kesimlerinde zorlu arktik iklim şartlarına sahip olması sebebi ile, nüfusun büyük çoğunluğu daha elverişli iklime sahip olan güney eyaletlerde yaşar, büyük şehirleşme ve yerleşim alanları en yoğun olarak bu eyaletlerde gözlemlenir. Özellikle Grönland'a uzanan arktik buzul bölgelerinde sivil yerleşim çok az tercih edilmektedir.


III: Coğrafya

map.png

Arcadia, Amerika kıtasının kuzeyinde yer almaktadır ve soğuk bir iklime sahiptir. Doğusunda atlas okyanusu, batısında pasifik okyanusu, kuzeyinde ise arktik okyanusu yer alır. Arcadia'nın coğrafi bölgeleri, merkez, doğu, batı ve kuzey olarak ayrılmaktadır.

Kuzey, son derece soğuk ve zorlu bir arktik bölgesidir ve kutup buzulları ile kaplıdır ve seyrek nüfuslu köyler haricinde yerleşim alanları bulunmaz ve ülkenin insan yaşamına en az elverişli coğrafyasıdır. Bu bölgeler madencilik ve balıkçılık sektörü açısından önemlidir ve kızıl derili halklarının yoğunlaştığı noktalardır.

Batı, doğal güzellikleri oluşturan devasa sıradağları, kırsal arazileri ve ulusal parklarının oluşturduğu pastoral coğrafyası ile ünlüdür ve sıradağları pek çok yüksek rakımlı alana ev sahipliği yapar, ayrıca ülkenin doğal turizm merkezidir ve ülkenin en yüksek noktası da batı sıra dağlarında yer almaktadır.

Merkez, diğer bölgelere kıyasla insan yaşamına daha elverişli iklimi ve coğrafi koşulları sebebiyle güneye doğru sıklaşan büyük şehirler ve benzeri yerleşim alanlarıyla kaplıdır. Kültürel ve ekonomik açıdan ulus için büyük önem arz eder.

Doğu ise, Atlantik Okyanusu kıyısındadır ve balıkçılık sektörünün başkentidir. Bu coğrafyada, balıkçılık köylerinin yanı sıra tarihi şehirlere rastlanmaktadır ve pek çok gemi limanı Atlantik kıyısında konumlanmıştır.

Arcadia topraklarının büyük kesimini oluşturan pastoral alanları, soğuk iklimlere uyum sağlayan ve doğasına göre farklı bölgelerde yoğunlaşabilen çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapar. Coğrafya içerisinde, siyah ayı, kızıl geyik, kurtlar, orman kartalı, balina, kutup ayısı ve ulusun sembol hayvanı olan kızıl tilki benzeri türlere sıklıkla rastlanabilir.


IV: Eyaletler ve ilçeler

Arcadia federal yönetiminin idari yapısı, dokuz adet eyaletten oluşmaktadır ve bu eyaletlerin iç yapısı, başkentler ve ilçelere ayrılmıştır. Her eyaletin kendine has farklı kültürleri, toplumsal yapısı ve yapısal düzeni bulunur. Aşağıda Arcadia eyaletlerinin kültürleri, yaşam koşulları, toplumsal değerleri ve konumları hakkında bilgi edinebilirsiniz.


I: Borèal

Boreal_eyaleti.png

Borèal veya Zone Boréale, en çok kuzeybatıya uzanan ve ABD Alaska ile sınır komşusu bir eyalettir. Soğuk bir kuzey arktik iklimine sahiptir, ormanlar, nehirler ve göllerin yanı sıra, devasa sıradağlara ev sahipliği yapar ve coğrafyanın en yüksek dağı olan Pandora Zirvesi, bu eyalet içerisinde bulunur. Bölgenin yerli halkları arasından, özellikle başkent Ville Blanche bölgesinde kasaba yerleşimlerinin yanı sıra ormanlık alanlarda yerleşimini sürdüren kızılderili kabilelerine rastlamak mümkündür. Borèal, Arcadia tarihi boyunca ekonomik açıdan altın madenciliği sektörüne büyük fayda sağlamış bir eyalettir ve altın madeni sanayileri bölge içerisinde aktifliğini korumaktadır.

II: Terres Sauvages

Terre_Sauvages_eyaleti.png

Terres Sauvages, Borèal ve Terre Nordique kuzeybatı eyaletleri ile sınır komşusu, ayrıca arktik okyanusuna kıyısı olan bir eyalettir. Eyaletin baş kenti Ville Glaciaire benzeri küçük çaplı şehirleşmiş bölgelere ve ufak kasabalara ev sahipliği yapmasının yanı sıra, kültürlerine bağlı kalan çeşitli kızıl derili halklarının yerleşim noktalarının en çok yoğunlaştığı bölgedir. Diğer kuzeybatı eyaletlerine doğru uzanan pek çok ulusal park, göller ve sıradağları bulundurur ve Terre Nordique sınırlarına uzanan arktik buzul bölgeleri vardır. Eyaletin başkenti, Pointe Glaciaire'dir.


III: Terre Nordique

Terre_Nordique_eyaleti.png

Terre Nordique, Arcadia'nın en zorlu iklim koşullarına sahip eyaletidir. Eyaletin büyük bir kısmı, kuzey kutup dairesine uzanan buzullardan oluşmaktadır ve çetin bir arktik iklimine sahiptir ve eyaletin kuzey buzulları arktik okyanusuna dayanır ve Grönland'a oldukça yakındır. Sahip olduğu koşullar sebebiyle, insan yaşamına en az elverişli bölgedir ve eyaletteki sivil yerleşimleri çok azdır. Balıkçılık sektörü için büyük öneme sahiptir ve ayrıca, pek çok petrol rezervine ev sahipliği yapar. Kutup ayısı, kuzey kutbu pengueni, beyaz balina gibi türleri içeren zengin ekosisteminin yanı sıra, kuzey ışıkları ve uzayın net şekilde gözlemlenebildiği bölgelerdendir. Başkenti, Hyperborée'dir.


IV: Montagnes Bleues

Montagnes_Bleues_eyaleti.png

Montagnes Bleues, Arcadia'nın doğal güzellikleri ile en çok öne çıkan ve en çok dağa sahip olan eyaletidir. Eyaletin iç kesimleri, pek çok ünlü sıradağ ve çok sayıda göller ile kaplıdır ve eyaletin batı kesimi, Pasifik Okyanusuna açılan sahil şeritleriyle kaplıdır. Montagnes Bleues, pek çok ekstrem spor için popüler bir noktadır ve ayrıca, eyalet ismini atmosferik perspektif fenomenleri sebebiyle dağların özellikle gün doğumu sırasında büründükleri mavi ve morumsu renkten almaktadır. Nüfus yoğunluğu çoğu bölgede seyrek olacak şekilde dağılmış olsa da, Montagnes Bleues en kalabalık eyaletlerden birisidir.


V: Prudenta

Prudenta_eyaleti.png

Güneybatı topraklarında yer alan ve ABD ile güneyden sınır komşusu olan Prudenta eyaleti, ulusun en zengin petrol ve gaz noktasıdır. Pek çok rezerve sahiptir, ekonomik ve doğal kaynaklar açıdan büyük önem arz eder, ayrıca eyaletin refahına katkı sağlamaktadır. Ayrıca, madencilik ve ormancılık sektörleri içinde zengin bir coğrafyadır ve sivil yerleşim nüfusu çevre eyaletlere göre düşüktür, deniz kıyısı bulunmaz. Eyalet, ismini Fransızca Prudent olarak da adlandırılan Louis France'den alır ve eyaletin başkenti, sanayilerden yoksun bir şehirleşmiş bölge olan Colbert'dir.


VI: Grainsland

Grainsland_eyaleti.png

Grainsland, Arcadia'nın orta güneyinde bulunan bir eyalettir, deniz kıyısı yoktur ve ABD, Manitobie, Prudenta ve Cornucopia ile sınır komşusudur. Tarım sektörü açısından ulus için son derece önemli bir bölgedir, ülke ekonomisine katkıda bulunan çok sayıda işlek tarım arazisi bulundurur. Ayrıca, topraklarında çok sayıda ufak çaplı göller, nehirler ve kuş göçlerinin bolca gözlemlendiği ulusal parklara sahiptir sahiptir ve başkenti Chevrolet'dir.


VII: Manitobie

Manitobie_eyaleti.png

Manitobie, güneydoğu Arcadia topraklarında yer alan ve en çok göle sahip eyalet ünvanının yanı sıra, oldukça büyük bir su kütlesi olan Hudson Körfezi ile uzun kayalık kıyılara sahiptir ve Arcadia'nın en çok kutup ayısı bulunduran eyaletlerindendir. Manitobie Toprakları, çok sayıda bozkır arazisine sahiptir, ayrıca büyük şehirlerden ufak kasabalara kadar çok sayıda yerleşim alanı bulundurur. Ayrıca, tarihi boyunca pek çok yerli halk yerleşimine sahip olmuştur ve ismini bölge içerisinde yaşayan Cree yerli halkının pagan inanışından gelen 'Büyük Tanrı' anlamına gelmektedir.


VIII: Champlainie

Champlainie_eyaleti.png

Champlainie, Arcadia'nın en güneydoğusunda yer alan eyalettir. Ülke popülasyonunun büyük kısmı, Champlainie eyaletinde yaşar ve ülkenin pek çok açıdan en gelişmiş eyaleti olmakla birlikte, pek çok büyük şehre ve yerleşim mülklerine sahiptir ayrıca eyaletin güney toprakları coğrafi olarak ABD sınırları içine girer. Ülkedeki en ünlü turistik noktalardan birisidir, pek çok önemli tarihi mekana ev sahipliği yapar ve kıdemli aristokratlar konseyi benzeri önemli devlet yapılarını içerisinde bulundurur. Champlainie eyaleti, ülkenin tarihi merkezidir. Eyaletin başkenti, bölgeyi bütün kültürel mirası ile öne çıkaran ve yoğun yerleşim alanı olan Despréaux kentidir.


IX: Saint-Laurent

Saint_Laurent_eyaleti.png

Saint-Laurent, Arcadia'nın güneydoğu eyaletlerinden birisidir. 16. yüzyılda, kuzey Amerika kıtasındaki ilk Fransız yerleşimi günümüzde Saint-Laurent içerisinde yer alan Stadacona ismi ile kurulmuştur ve Stadacona, eyaletin başkenti konumundadır. Eyalet içerisinde, pek çok şehir, kasaba, yerleşim alanı yapıları bulunmakla birlikte, ülkenin tarihi boyunca barındırdığı Fransız kültürünün baş noktasıdır ve milli parklar, şelaleler benzeri çeşitli doğal güzelliklere sahiptir. Kültür turizmi için önemli noktalardan birisidir ve ayrıca, ulusun en büyük hidroelektrik üreticisidir.


Cornucopia

Cornucopia_baskent.png

Cornucopia, Arcadia'nın başkentidir ve herhangi bir eyaletten bağımsız idari yapıya sahip bir bölgedir. Champlaine, Manitobie ve Orta Amerika ile sınır komşusudur ve Cornucopia, bünyesinde bulundurduğu merkez bankası ve elit kesim ile ekonomik açıdan ulusun bolluk noktasıdır. Pek çok gelişmiş büyük şehirlere, lüks yerleşim ve konaklama alanlarına ve yüksek popülasyona ev sahipliği yapmasının yanı sıra, önemli bir tarihi kompleks olan Başkanlık Köşkü'nü bünyesinde bulundurur. Ulusun tarihi boyunca Cornucopia'nın sahip olduğu benzeri önemli tarihi kompleksler, eserler ile ulus için turistik, kültürel ve özellikle ekonomik açıdan önemli noktalardan birisidir. Denize kıyısı yoktur ve idari yapısı gereği, eyaletlerin aksine bir başkent ilçesine sahip değildir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License